Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" prac związanych z przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego organizujemy cykl spotkań z mieszkańcami obszaru LGD. W poniższym linku zostaniecie Państwo przekierowania na stronę internetową, na której znajdują się szczegółowe informacje: http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/Konsultacje_spo%C5%82eczne__nowa_LSR,5466,251

Liczymy na Państwa współpracę w zaangażowaniu społeczności lokalnej w proces budowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027.

L.p.

Data i godzina spotkania

Miejsce spotkania Planowany program spotkań
1.

01.06.2022 r. - godz. 13.00

Myszyniec- Sala Konferencyjna na I piętrze Dworca PKS,
Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec
1. Przywitanie uczestników spotkania
2. Rejestracja Uczestników - złożenie osobistego podpisu uczestnika na liście obecności
2.

02.06.2022 r. - godz. 9.00

Długie- Centrum Aktywizacji Lokalnej,
Długie 13, 07-431 Czarnia
3. Wstępne przemówienie Prezesa LGD "Kurpsie Razem", mające na celu przekazanie podstawowych założeń i procesu przygotowania nowej LSR w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, której kierunek i kształt w szczególności ma opierać się na zagadnieniach i głównych cechach podejścia LEADER,
3.

03.06.2022 r. - godz. 13.00

Łyse - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
ul. H. Sienkiewicza 46, 07-437 Łyse
4. Analiza (SWOT) mocnych isłabych stron, szans i zagrożeń- obszaru LGD "Kurpsie Razem", której celembędzie wyznaczenie potencjału omawianego obszaru oraz budowa przyszłego planu strategicznego- panel dyskusyjny
4.

06.06.2022 r. - godz. 13.00

Kadzidło - Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle,
ul. T. Kościuszki 6B, 04-420 Kadzidło
5. Praca w grupach oparta na analizie problemów i potrzeb mieszkańców, które mogą wpłynąć na poprawę ich życia
5.

07.06.2022 r. - godz. 13.00

Lelis - Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu,
ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis
6. Wyznaczenie grupy osób marginalizowanych wymagających wsparcia i aktywizacji w nowym okresie
6.

14.06.2022 r. - godz. 09.00

Baranowo - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
ul. Długa 13, 06-320 Baranowo

7. Przerwa kawowa
7.

15.06.2022 r. - godz. 13.00

Olszewo- Borki - Gminny Ośrodek Kultury,
ul. W. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo Borki

8. propozycje projektów, których realizację powinna uwzględnić nowa LSR w okresie 2023-2027 a w szczególności ich podział, charakter i temat
8.

20.06.2022 r. - godz. 13.00

Jednorożec - Lokalny Ośrodek Kultury,
ul. Warszawska 5, 06-323 Jenorożec
9. Wstępne wyznaczenie wizji, misji i celów nowej LSR - panel dyskusyjny
9.

21.06.2022 r. - godz.13.00

Chorzele - Urząd Miasta i Gminy,
ul. S. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

10. Podsumowanie spotkania i jego zakończenie.