Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

Utworzono: wtorek, 14 luty 2017 Dariusz Kobus

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) prowadzi prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych, których efekt zostanie udostępniony na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIUEmp@tia) pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl. Prace te zostały podzielone na dwa etapy i mają w głównej mierze spowodować zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych poprzez „podpowiadanie” osobom ubiegającym się o określone świadczenia, jak największej ilości danych.


    W pierwszym etapie prac zostały wykonane zmiany w dostępnych na PIU Emp@tia formularzach elektronicznych, związanych z wnioskowaniem o przyznanie: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz Karty Dużej Rodziny. W drugim etapie prac planowana jest optymalizacja wszystkich formularzy elektronicznych udostępnionych na PIU Emp@tia oraz wprowadzenie kreatora wniosków, a także wprowadzenie możliwości pozyskiwania, drogą elektroniczną, z innych rejestrów publicznych, danych umożliwiających weryfikację prawa do ww. świadczeń.
   
Ponadto, informujemy, że od 2016 r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej banków: PKO BP (w tym Inteligo), ING i Millennium. W 2017 r. planowane jest udostępnienie tej funkcjonalności w systemach kolejnych banków.