INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2017

Utworzono: środa, 20 grudzień 2017 Dariusz Kobus

                                                                                                                               Myszyniec, dnia 20.12.2017 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
                                        Informacja o wyborze  najkorzystniejszej  oferty

W postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec”

została wybrana oferta Wykonawcy:
 „MASARNIA”
 Edward  Balcerczyk
 ul. Most Kopański 27A
07-430 Myszyniec
z ceną ofertową: 59 486,40 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 40/100)


Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza

Wykaz i porównanie złożonych ofert:
Nr oferty    Nazwa i adres wykonawcy    cena oferty brutto

1.                    „MASARNIA”
                   Edward  Balcerczyk                59 486,40 zł
                  ul. Most Kopański 27A
                     07-430 Myszyniec               

Do wiadomości:
`1.  „MASARNIA”
       Edward  Balcerczyk
       ul. Most Kopański 27A
       07-430    Myszyniec
 2.   http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl
       http:// www.ops.myszyniec.pl                

                                                                                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                            Małgorzata Pyszny