Projekt "Trwałe włączenie społeczne i zawodowe"

Utworzono: poniedziałek, 05 luty 2018 Dariusz Kobus

Informujemy, że firma Custom Media Group Agnieszka Kędzierska jest beneficjentem projektu „Trwałe włączenie społeczne i zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.Projekt ma na celu objęcie wsparciem społeczno – zawodowym mieszkańców powiatów ostrołęckiego i makowskiego.

W załączeniu szczegółowe informacje: