Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej

Utworzono: wtorek, 04 wrzesień 2018 Dariusz Kobus

Informuje się, że z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kryterium dochodowe dla:

- osoby samotnie gospodarującej będzie wynosić 701 zł,

- dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości 645,00 zł. Zmieniła się także kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego na 308 zł.