Przycisk Sieci Życia

Utworzono: sobota, 15 grudzień 2018 Dariusz Kobus

Na prośbą Prezesa Społecznej Sieci Ratunkowej, informujemy o możliwości bezpłatnego, całodobowego korzystania z działań w ramach Sieci życia.

Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa”  oferuje objęcie opieką:
- osoby starsze i niesamodzielne,
- osoby doświadczające  przemocy w rodzinie,
- pracowników socjalnych, którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych mogą znaleźć się w sytuacjach trudnych, zagrażających ich bezpieczeństwu.

Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawal serca, atak astmy czy napad), uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy, poprzez wciśnięcie przycisku zainstalowanego w specjalnej opasce, telefonie lub breloczku. Zainteresowane osoby we własnych imieniu podpisują wniosek o przyjęcie ich do Sieci.
Inicjatywa Stowarzyszenia popierana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat Sieci życia dostępne są na stronie: www.ratownictwo.org