Koordynator projektu „Gmina Myszyniec wspiera Seniorów”

Utworzono: sobota, 07 grudzień 2019 Sabina Zapert

                                                                                                            Myszyniec, dnia 28.11.2019r

OGŁOSZENIE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  pilnie poszukuje osoby do pełnienia funkcji koordynatora projektu pod nazwą „Gmina Myszyniec wspiera Seniorów” realizowanego
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt będzie realizowany w okresie od  listopada 2019 r do końca  października 2021 r.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie podania oraz CV   w terminie do 6 grudnia 2019r. osobiście lub listownie do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, 07-430 Myszyniec, ul. Plac Wolności 60.

Do w/w dokumentów należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Podanie , CV oraz oświadczenie powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Mile widziane osoby z doświadczeniem w tym zakresie.

Więcej  szczegółowych informacji na temat ogłoszenia jak również założeń w/w projektu można uzyskać  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu,  pokój  nr 4  (parter) lub telefonicznie pod numerem  (29) 77 21 398  w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

                                                                                                                           Małgorzata Pyszny

                                                                                                                           Kierownik Ośrodka

Klauzula  informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO II), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych kandydatów  jest  Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie pod numerem 29 7721398.

2.W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez placówkę danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji email kierowanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji naboru na stanowisko koordynatora projektu.

4.Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione ma podstawie przepisów prawa.

5.Dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie zgody. Niepodanie tych danych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania oferty.

6.Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

7.Zebrane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji obowiązków spoczywających na pracodawcy, a po utracie ich przydatności jako dokumenty archiwalne.

8.Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania.

9.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

10.Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia tych danych osobowych.

11.Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.