Informacja o wyniku naboru na „Kierownik Klubu Senior+ ”

Utworzono: piątek, 13 grudzień 2019 Sabina Zapert

             

                                                                                          Myszyniec, dn. 12.12.2019r.

 

 OPS.110.4.6.2019

   

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze -

  „Kierownik Klubu Senior+ ”

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu 

 

 Informuję, że w wyniku zakończenia  procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  wybrana została Pani Ewelina Izabela  Pawłowska zam. Surowe gm. Czarnia  

Uzasadnienie: 

            Pani Ewelina Izabela Pawłowska spełniła wszystkie wymagania określone 
w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się  dobrą znajomością niezbędnych przepisów oraz  wiedzą na temat zadań realizowanych na stanowisku Kierownik Klubu Senior+ . Komisja oceniła, że posiadana przez Panią Ewelinę Izabelę Pawłowską  wiedza, umiejętności  i predyspozycje pozwolą jej  na sprostanie obowiązkom na tym stanowisku.

 

                                                                        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej