Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Utworzono: poniedziałek, 16 grudzień 2019 Sabina Zapert

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu

Budynek Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu przy Placu Wolności 61, 07-430 Myszyniec

Kontakt:

Poradę można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu 29/33-33-115 od poniedziałku do piątku w  godz. 8:00 – 16:00 lub osobiście.


Informuje, że mieszkańcy gminy Myszyniec mogą uzyskać pomoc i wsparcie specjalistów psychoterapii w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, którzy udzielają porad w Punktach Konsultacyjnych mieszczących się w budynku Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu przy Placu Wolności 61.

Terapeuci przyjmują:

- wtorek  w godz. 8:30 – 12:30

- dwa razy w miesiącu w godz. 8:00 – 14:00

 


Do zadań Punktu Konsultacyjnego  należy:

  • - motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
  • - motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
  • - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • - rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Wszystkich zainteresowanych  i potrzebujących wsparcia zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnego dostępu w tym zakresie.