Informacja dla osób niepełnosprawnych

Utworzono: środa, 08 kwiecień 2020 Sabina Zapert

Uprzejmie informujmy, że budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w którym mieści się ośrodek pomocy społecznej jest obiektem posiadającym bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Dlatego też, przyjęto zasadę bezpośredniego kontaktu pracownika ośrodka pomocy  z osobą niepełnosprawną.

Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pokoju na parterze budynku Urzędu. Pracownik obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością.

Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wjechać do tutejszego ośrodka pomocy  przez drzwi Banku Pekao S.A., gdzie znajduje się specjalny podjazd umożliwiający wjazd do budynku.­­

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.