ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (PROGRAM RODZINA 500+)

Utworzono: wtorek, 30 czerwiec 2020 Dariusz Kobus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu przypomina, że świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 przyznane są do dnia 31 maja 2021 r. z wyłączeniem indywidualnych rozstrzygnięć postępowań uwarunkowanych przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można składać w terminach:

  • drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.
  • drogą tradycyjną (papierową) od dnia 1 kwietnia 2021 r.