Podpisanie umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Utworzono: wtorek, 07 lipiec 2020 Dariusz Kobus

W dniu 6  lipca 2020r.  Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy  Pani Agaty Anny  Kobus podpisały umowę  na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Celem programu jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności jak i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

Na realizację zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego Gmina Myszyniec otrzyma wsparcie  w wysokości  46 565,00 zł.

dsc_0293 1
dsc_0293 1 dsc_0293 1
dsc_0297
dsc_0297 dsc_0297
dsc_0301
dsc_0301 dsc_0301