Termin wypłaty świadczeń

Utworzono: środa, 12 sierpień 2020 Dariusz Kobus

OPS w Myszyńcu informuje, że wypłata wszystkich świadczeń Pomocy Społecznej nastąpi w dniu 10.09.2020 r. Wypłata gotówkowa świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz Dobry Start nastąpi w dniu 10.09.2020 r. według podziału od litery A do L, natomiast w dniu 11.09.2020 r. od litery Ł do Ż.

 

W związku z występującymi zakażeniami na COVID-19 osoby mające możliwość wypłaty na konto bankowe proszone są o dostarczenie do OPS nr konta bankowego.