Informacja dotycząca warunków przyznawania świadczeń rodzinnych osobom, które przekraczają kryterium dochodowe.

Utworzono: poniedziałek, 11 styczeń 2016 Dariusz Kobus

Od stycznia 2016 r. gdy rodzina ubiegając się o świadczenia rodzinne przekracza ustawowe kryterium dochodowe (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), będzie mogła korzystać ze świadczeń nawet po przekroczeniu tegoż kryterium. Przyznane świadczenia rodzinne będą pomniejszone o przekroczone kryterium dochodowe.
Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.