Informacja

Utworzono: piątek, 09 wrzesień 2016 Dariusz Kobus

 

 

 

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty/ Dz.U.z 2016 r. poz. 35/, która obejmuje między innymi zmiany w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Od 01 września 2016 r. dziecko w wieku 5 lat nie jest objęte rocznym przygotowaniem  przedszkolnym. Obowiązek ten dotyczy dzieci w wieku 6 lat.

Oznacza to w konsekwencji, że dziecko kończące 5 lat w roku 2016, nie będzie odbywać od 1 września 2016 r. rocznego przygotowania przedszkolnego, a więc nie przysługuje na nie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego