Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

Utworzono: czwartek, 18 czerwiec 2020
Dariusz Kobus

STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA

Utworzono: środa, 17 czerwiec 2020
Dariusz Kobus

Wznowienie działalności Klubu Senior +

Utworzono: środa, 10 czerwiec 2020
Dariusz Kobus

 

Klub „Senior+” funkcjonujący w Myszyńcu Starym 105 działający od stycznia 2020r. od 1 czerwca wznowił swoje funkcjonowanie po przerwie związanej z COVID-19.         Klub Seniora to przestrzeń przeznaczona dla osób starszych 60+. Uczestnicy spotykają się by spędzać wspólnie czas i nabywać nowe umiejętności podczas szkoleń i warsztatów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach między 9.00-15.00. To miejsce, stało się już centrum  życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i rekreacyjnego seniorów. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe -  zdrowy kręgosłup – zajęcia oddechowych – pilates. Seniorzy uczestniczą również z zajęciach zooterapii podczas których mogą dowiedzieć się wiele ciekawych informacji dotyczących komunikacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Organizowane są zajęcia artystyczne podczas których uczestnicy mogą rozwijać swoje pasje. W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi, 20 lutego 2020r odbyło się w Spotkanie autorskie z Ks. Norbertem Bujanowskim. Prowadzone są zajęcia kulinarne, spotkania okolicznościowe, rozmowy na każdy temat. Przed seniorami wiele ciekawych wydarzeń takich jak wyjazdy do kina , teatru, kurs języka obcego, kurs komputerowy i wiele innych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Zapraszamy do polubienia klubu Senior +

 

Projekt: "Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III"

Utworzono: środa, 03 czerwiec 2020
Dariusz Kobus

Staż

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Utworzono: środa, 08 kwiecień 2020
Sabina Zapert

Uprzejmie informujmy, że budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w którym mieści się ośrodek pomocy społecznej jest obiektem posiadającym bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Dlatego też, przyjęto zasadę bezpośredniego kontaktu pracownika ośrodka pomocy  z osobą niepełnosprawną.

Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pokoju na parterze budynku Urzędu. Pracownik obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością.

Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wjechać do tutejszego ośrodka pomocy  przez drzwi Banku Pekao S.A., gdzie znajduje się specjalny podjazd umożliwiający wjazd do budynku.­­

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dla mieszkańców

Utworzono: poniedziałek, 16 marzec 2020
Dariusz Kobus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono: poniedziałek, 20 styczeń 2020
Sabina Zapert

I N F O R M A C J A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, iż jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 402,00 zł,
- dla osoby w rodzinie – 1 056,00 zł.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.

O terminie odbioru  produktów żywnościowych w PKPS w Ostrołęce, ul. Przemysłowa 1 0, 07-400 Ostrołęka proszę pytać pracownika socjalnego  (obecnie produkty nie są jeszcze wydawane).

Projekt "Gmina Myszyniec wspiera Seniorów"

Utworzono: czwartek, 16 styczeń 2020
Dariusz Kobus

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Utworzono: poniedziałek, 16 grudzień 2019
Sabina Zapert

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu

Budynek Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu przy Placu Wolności 61, 07-430 Myszyniec

Kontakt:

Poradę można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu 29/33-33-115 od poniedziałku do piątku w  godz. 8:00 – 16:00 lub osobiście.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Abstynentów Nowa Droga

Utworzono: sobota, 14 grudzień 2019
Sabina Zapert

                                                                                                                                               

                         

Stowarzyszenie Abstynentów        

              Nowa Droga                                                           

(budynek dworca autobusowego na piętrze)          

udziela porad i wsparcia osobom uzależnionym,        

ich rodzinom i bliskim oraz każdemu, kto                  

potrzebuje rozmowy, wsparcia i pomocy.                 

 

Jeśli masz bliską osobę, której picie alkoholu powoduje problemy, a zależy Ci na niej oraz na twoim właściwym funkcjonowaniu – przyjdź do Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia Abstynentów „ Nowa Droga”  (budynek dworca autobusowego na piętrze).

 

Czekamy na Ciebie w każdy wtorek i czwartek od godziny 17.00-18.00.

W każdy poniedziałek o  19.00 odbywają  się  mitingi  grup AA "KROK PO KROKU”  i Al- Anon  „ POMOCNA DŁOŃ”

 

  • Chcemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem, siłą i nadzieją.
  • Nie trać czasu, zacznij szukać wsparcia tam, gdzie możesz je znaleźć.
  • Nie musisz być sam/sama z cierpieniem wynikającym nadużywania alkoholu przez bliską Ci osobę.
  • Nie musi ono rujnować Twojego życia. Decyzja należy do Ciebie.

Przyjdź, porozmawiaj, zapytaj…