Informacja o dzielnicowym na terenie Gminy Myszyniec

Utworzono: piątek, 20 wrzesień 2019
Sabina Zapert

TWÓJ DZIELNICOWY:

asp. szt. Mariusz Ślubecki
telefon kom. 797-017-512

telefon stacjonarny: 29 760 17 78

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Czytaj więcej...

Od 01 lipca 2019 r. zmiany w programie "RODZINA 500+"

Utworzono: poniedziałek, 24 czerwiec 2019
Sabina Zapert

OD 01 LIPCA 2019 r. ZMIANY W PROGRAMIE „RODZINA 500+”

 • Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
 • Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Zachowanie tego terminu, daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.
 • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
 • Przyznanie prawa do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Przyjęto zasadę, że dodatek przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce położenia placówki.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Od 1 lipca 2019 r. - wniosek złożyć będzie można wyłącznie przez Internet (w formie elektronicznej). Posłużą do tego takie portale jak: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna (zakładka e-wnioski, wnioski - Rodzina 500+).

Od 1 sierpnia 2019 r. - wnioski złożyć będzie można osobiście w sposób tradycyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA NOWYCH ZASADACH

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Rodzice Ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września, jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019 r.

 

BRAK DECYZJI – INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA

Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku. Przewiduje się, na wzór przyjętego rozwiązania w programie „Dobry start”, rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

PRZESUNIĘCIE OKRESU ZASIŁKOWEGO

Od 2021 r. znaczące przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na proponowany czerwiec – maj). Pozwoli to na bardziej racjonalne rozłożenie pracy w gminach realizujących świadczenia dla rodzin.

 

Informacje przygotowano na podstawie danych zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - https://www.gov.pl/web/rodzina - zakładka Rodzina 500+.

Przycisk Sieci Życia

Utworzono: sobota, 15 grudzień 2018
Dariusz Kobus

Na prośbą Prezesa Społecznej Sieci Ratunkowej, informujemy o możliwości bezpłatnego, całodobowego korzystania z działań w ramach Sieci życia.

Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa”  oferuje objęcie opieką:
- osoby starsze i niesamodzielne,
- osoby doświadczające  przemocy w rodzinie,
- pracowników socjalnych, którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych mogą znaleźć się w sytuacjach trudnych, zagrażających ich bezpieczeństwu.

Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawal serca, atak astmy czy napad), uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy, poprzez wciśnięcie przycisku zainstalowanego w specjalnej opasce, telefonie lub breloczku. Zainteresowane osoby we własnych imieniu podpisują wniosek o przyjęcie ich do Sieci.
Inicjatywa Stowarzyszenia popierana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat Sieci życia dostępne są na stronie: www.ratownictwo.org

V „ Bal Andrzejkowo – Mikołajkowy” dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów

Utworzono: czwartek, 06 grudzień 2018
Dariusz Kobus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu był współorganizatorem V „ Balu Andrzejkowo – Mikołajkowego” dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. Odbył on się dnia 01.12.2018 r. w sali bankietowej „Coloseum” w Wolkowych.

Bal rozpoczął się o godzinie 12.00. Na wstępie głos zabrała pani Burmistrz Myszyńca – Pani Elżbieta Abramczyk oraz kierownicy placówek współorganizujących bal.

W trakcie imprezy można było wziąć udział w różnych zabawach, pomalować  twarz oraz skorzystać z wróżb, przygotowanych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu.

Podczas trwania  zabawy był podany obiad, można było  częstować się  kawą, herbatą, owocami oraz ciastami, które zostały upieczone przez rodziców podopiecznych oraz pracowników  placówek, które były organizatorami balu.
Około godziny 16.00 uczestników balu odwiedził Mikołaj, który wręczył osobom niepełnosprawnym paczki.
W balu udział wzięło 170 osób w tym 100 osób niepełnosprawnych.

 

700x450-tow...
700x450-towidth-90-img_20181201_122513 700x450-towidth-90-img_20181201_122513
img_2321
img_2321 img_2321
img_2320
img_2320 img_2320
img_2326
img_2326 img_2326
img_2313
img_2313 img_2313

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018

Utworzono: piątek, 23 listopad 2018
Dariusz Kobus

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2018 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrołęce rozpoczął rozdawnictwo artykułów spożywczych osobom skierowanym przez ośrodki pomocy społecznej.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 402,00 zł
- dla osoby w rodzinie – 1 056,00 zł.    

  Po odbiór żywności można zgłaszać się od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 14.00.  adres: ul. Przemysłowa 1, 07-400 Ostrołęka (budynek Noclegowni), ze skierowaniem z Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz dowodem osobistym.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Pacjentów

Utworzono: wtorek, 16 październik 2018
Dariusz Kobus
 1. Do jakich lekarzy specjalistów nie jest wymagane skierowanie?

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
 • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV.

  Czytaj więcej...

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Utworzono: wtorek, 04 wrzesień 2018
Dariusz Kobus

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:
•    zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%.
•    specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).
 
Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł).
 
Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.
 
Podwyższone kwoty świadczeń będą obowiązywać od 1 listopada 2018 r. (II etap podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r.).

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej

Utworzono: wtorek, 04 wrzesień 2018
Dariusz Kobus

Informuje się, że z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kryterium dochodowe dla:

- osoby samotnie gospodarującej będzie wynosić 701 zł,

- dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości 645,00 zł. Zmieniła się także kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego na 308 zł.

 

Informacja dotycząca rządowego programu „Dobry Start”

Utworzono: poniedziałek, 11 czerwiec 2018
Dariusz Kobus

Świadczenie   „Dobry Start”  przysługuje  raz w roku, w związku z rozpoczęciem   roku szkolnego do ukończenia:
-przez dziecko lub osobę uczącą  20 roku życia,
-przez dziecko lub osobę uczącą   24 roku życia- w przypadku  dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wsparcie jest  niezależne od posiadanego dochodu. Jego wysokość to 300 zł.

Czytaj więcej...