Dodatek energetyczny

Kategoria: Dodatki mieszkaniowe
Opublikowano: piątek, 18 lipiec 2014
Dariusz Kobus

Dodatek energetyczny  przysługuje  odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej czyli osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

Czytaj więcej...

Kryteria ubiegania się o dodatek mieszkaniowy

Kategoria: Dodatki mieszkaniowe
Opublikowano: niedziela, 14 kwiecień 2013
Dariusz Kobus

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Czytaj więcej...