Free Joomla Templates by iPage Hosting

Wykaz rejonów opiekuńczych pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Kategoria: Pomoc Społeczna
Opublikowano: środa, 25, styczeń 2017
Dariusz Kobus

BLOCH ELŻBIETA, specjalista pracy socjalnej - II piętro, pok. nr 21
- Myszyniec: ul. Bartna, ul. Gen. J. Bema, ul. Jagodowa, ul. Ogrodowa, ul. Pszczela, ul. Rubinowa, ul. St. Konwy, ul. Św. Franciszka,
- Myszyniec Stary, oraz: ul. Łąkowa, ul. Jaśminowa, ul. Pogodna,
- Charciabałda,
- Olszyny,
- Wydmusy,
- Zdunek,

Czytaj więcej...

Pomoc Społeczna

Kategoria: Pomoc Społeczna
Opublikowano: środa, 21, październik 2015
Dariusz Kobus

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Czytaj więcej...

Zmiana Kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej

Kategoria: Pomoc Społeczna
Opublikowano: wtorek, 01, wrzesień 2015
Dariusz Kobus

Informuje się, że z dniem 1 października 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kryteriów dochodowe dla:
- osoby samotnie gospodarującej będzie wynosić -  634 zł,
- dla osoby w rodzinie – 514 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości 604 zł. Zmieniła się także kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego na 288 zł.