Wykaz rejonów opiekuńczych pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Kategoria: Pomoc Społeczna
Opublikowano: środa, 25 styczeń 2017
Dariusz Kobus

BLOCH ELŻBIETA, specjalista pracy socjalnej - II piętro, pok. nr 21
- Myszyniec: ul. Bartna, ul. Ogrodowa, ul. Pszczela, ul. Rubinowa, ul. St. Konwy, ul. Św. Franciszka,
- Myszyniec Stary,
- Charciabałda,
- Olszyny,
- Wydmusy,

Czytaj więcej...

Pomoc Społeczna

Kategoria: Pomoc Społeczna
Opublikowano: środa, 21 październik 2015
Dariusz Kobus

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Czytaj więcej...