Free Joomla Templates by iPage Hosting

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: piątek, 11, grudzień 2015
Dariusz Kobus

                                                                                                                        Myszyniec, dnia 11.12.2015 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec”

 

została wybrana oferta Wykonawcy:

Firma Usługowa

Mieczysław Suchowiecki

Zaręby 185 06-333 Zaręby

z ceną ofertową: 96 600,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100)

 

Czytaj więcej...