Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Przetargi Opublikowano: piątek, 28 grudzień 2018 Dariusz Kobus

Myszyniec, dnia 27.12.2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

OPS.222.14.2018

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej  oferty

W postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec

została wybrana oferta Wykonawcy:
„MASARNIA” Edward  Balcerczyk
Most Kopański 27A
07-430 Myszyniec
z ceną ofertową: 46 785,60 zł
(słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 60/100 groszy)
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

cena oferty brutto

1.

BAJA Krzysztof Kostrzewa

06-333 Zaręby 46A

51 840,00 zł

2.

„MASARNIA”  Edward  Balcerczyk

 ul. Most Kopański 27A

07-430 Myszyniec

46 785,60 zł

 

Do wiadomości:

 1. BAJA Krzysztof Kostrzewa
09-333 Zaręby 46A
2. „MASARNIA” Edward  Balcerczyk
Most Kopański 27
07-430 Myszyniec
3. http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl
http:// www.ops.myszyniec.pl                                           

 

                                                                                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                Małgorzata Pyszny

 

Odsłony: 703