Publikacja „Osobisty plan awaryjny”

Kategoria: Zespóił Interdyscyplinarny Opublikowano: czwartek, 14 maj 2020 Dariusz Kobus

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IZP opracowało nową publikację "Osobisty plan awaryjny". 
Poniżej prezentujemy poradnik w formie pdf, który zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. 

 

Odsłony: 984