sdvgxgdfgdfg

Filtr

Projekt" "Nie wykluczaj swoich szans - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

...

Rekrutacja na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa

...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - formularze na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

XVI. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - formularze na nowy okres

...

Szkolenie "Opiekun osoby niepełnosprawnej"

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż trwa nabór na szkolenie 'Opiekun osoby

...

Termin przyjmowania wniosków dotyczących bezpłatnego dożywiania dzieci w szkole

Informujemy, iż osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą od dnia 2

...