KIEROWNIK

 

Małgorzata Pyszny

parter, pokój Nr 9 tel. 29 77 22 453

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Anna  Sikora – główna księgowa

I piętro, pokój Nr 18 tel. 29 77 22 454

 

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Barbara Kowalczyk - administrator

parter,pokój Nr 7 tel. 29 77 22 452

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE

 

Joanna Ścibek – administrator

parter, pokój Nr 8 tel. 29 77 22 450

 

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

Elżbieta Sieruta –  starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój Nr 39 tel. 29 77 22 459

 

 

Hanna Szydłowska – specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój Nr 39 tel. 29 77 22 457

 

Katarzyna Zyśk - pracownik socjalny

II piętro, pokój Nr 39 tel. 29 77 22 459

 

Małgorzata Zatryb - pracownik socjalny

II piętro, pokój Nr 41 tel. 29 77 22 455

 

Małgorzata Zielińska - pracownik socjalny

II piętro, pokój Nr 41 tel. 29 77 22 455

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Bogumiła Szok

parter, pokój Nr 13

 

 

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Katarzyna Kamila Kowalczyk - administrator

II piętro, pokój Nr 40 tel. 29 77 22 458

 

 

 

Justyna  Dąbrowska – administrator

II piętro, pokój Nr 40 tel. 29 77 22 460

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Monika Bastek  – administrator

II piętro, pokój Nr 41 tel. 29 77 22 455

 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

 

Magdalena Marcińczyk – administrator

II piętro, pokój Nr 42 tel. 29 77 22 456

 

 

Sabina Zapert – administrator

II piętro, pokój Nr 42 tel. 29 77 22 456

 

KLUB SENIOR +

             Ewelina Pawłowska - kierownik

Myszyniec Stary 105 tel. 690 698 841

 

Asystent rodziny

Gwara Marta

parter, pokój nr 13