KIEROWNIK

 

Małgorzata Pyszny

parter, pokój Nr 4

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Anna  Sikora – główna księgowa

I piętro, pokój Nr 10

 

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Barbara Kowalczyk - starszy administrator

parter,pokój Nr 3

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE

 

Sabina Zapert – administrator

parter, pokój Nr 4

 

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

 

Elżbieta Bloch –  starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój Nr 21

 

 

Hanna Szydłowska – specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój Nr 21

 

Katarzyna Zyśk - pracownik socjalny

II piętro, pokój Nr 21

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Bogumiła Szok

parter, pokój Nr 5

 

 

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Katarzyna Kamila Kowalczyk - referent

II piętro, pokój Nr 22

 

 

 

Justyna  Dąbrowska – referent

II piętro, pokój Nr 22

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Monika Bastek  – samodzielny referent

II piętro, pokój Nr 23

 

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

Małgorzata Zielińska - pracownik socjalny

II piętro, pokój Nr 23

 

 

Małgorzata Zatryb - pracownik socjalny

II piętro, pokój Nr 23

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

 

Katarzyna Zyśk – referent

II piętro, pokój Nr 24

 

 

Magdalena Marcińczyk – referent

II piętro, pokój Nr 24