KIEROWNIK

 

Małgorzata Pyszny

parter, pokój Nr 4 tel. 29 77 22 453

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Anna  Sikora – główna księgowa

I piętro, pokój Nr 10 tel. 29 77 22 454

 

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Barbara Kowalczyk - starszy administrator

parter,pokój Nr 3 tel. 29 77 22 452

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE

 

Sabina Zapert – administrator

parter, pokój Nr 4 tel. 29 77 22 450

 

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

Elżbieta Bloch –  starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój Nr 21 tel. 29 77 22 459

 

 

Hanna Szydłowska – specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój Nr 21 tel. 29 77 22 457

 

Katarzyna Zyśk - pracownik socjalny

II piętro, pokój Nr 21 tel. 29 77 22 459

 

Małgorzata Zatryb - pracownik socjalny

II piętro, pokój Nr 23 tel. 29 77 22 455

 

Małgorzata Zielińska - pracownik socjalny

II piętro, pokój Nr 23 tel. 29 77 22 455

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Bogumiła Szok

parter, pokój Nr 5

 

 

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Katarzyna Kamila Kowalczyk - administrator

II piętro, pokój Nr 22 tel. 29 77 22 458

 

 

 

Justyna  Dąbrowska – administrator

II piętro, pokój Nr 22 tel. 29 77 22 460

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Monika Bastek  – administrator

II piętro, pokój Nr 23 tel. 29 77 22 455

 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

 

Katarzyna Zyśk – administrator

II piętro, pokój Nr 24 tel. 29 77 22 456

 

 

Magdalena Marcińczyk – administrator

II piętro, pokój Nr 24 tel. 29 77 22 456

 

KLUB SENIOR +

             Ewelina Pawłowska - kierownik

Myszyniec Stary 105 tel. 690 698 841