Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

 

Elżbieta Bloch –  starszy specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój Nr 21

 

 

Hanna Szydłowska – specjalista pracy socjalnej

II piętro, pokój Nr 21

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Bożena Borkowska – starszy administrator

II piętro, pokój Nr 22

 

 

 

Justyna  Dąbrowska – samodzielny referent

II piętro, pokój Nr 22

 

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

 

Małgorzata Zielińska - pracownik socjalny

II piętro, pokój Nr 23

 

Małgorzata Zatryb - pracownik socjalny

II piętro, pokój Nr 23

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

 

Katarzyna Zyśk – referent

II piętro, pokój Nr 24

 

 

Magdalena Marcińczyk – referent

II piętro, pokój Nr 24