Informujemy że, Ośrodek Pomocy Społecznej przystępuje do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Myszyniec do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myszyńcu pod nr telefonu 29 77 21 398 lub infolinię 22 505 11 11.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - wolontariat ozdrowieńców -  Katowice informacje