W dniu 27.02.2023 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  • Kwota dofinansowania wynosi 688 782,88 zł
  • Całkowita wartość wynosi 691 782,88 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a w szczególności:

1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystenta w ramach programu zostaną przyznane dla 39 osób z terenu Gminy Myszyniec, w tym dla:

  • 27 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionego; 
  • 3 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • 9 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

plakat dofinansowania