Myszyniec, dnia 02.07.2024 r.

   Ośrodek Pomocy Społecznej
   Plac Wolności 60
   07-430 Myszyniec

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Iwona Chorążewicz  zam. Myszyniec.

Uzasadnienie:  

            Pani Iwona Chorążewicz spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas drugiego etapu naboru  wykazała się bardzo dobrą znajomością niezbędnych przepisów oraz wiedzą na temat zadań realizowanych na stanowisku  administrator. Dodatkowym atutem było posiadane doświadczenie.
W ocenie komisji doświadczenie zawodowe, jakie posiada Pani Iwona Chorążewicz pozwoli jej sprostać obowiązkom na tym stanowisku.

 Pozostałym kandydatom dziękujemy za udział w naborze.

                                   

                                                                                      Przewodnicząca Komisji Konkursowej

                                                   Julita Dawid