Pilna zbiórka dla Ukrainy! Sytuacja jest krytyczna! Potrzebne świeczki, latarki, koce, power banki i inne.
Starosta Ostrołęcki i Burmistrz Myszyńca apelują o włączenie się do akcji pomocy mieszkańcom Ukrainy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że 30.11.2022 r. mija termin przyjmowania:

  • wniosków na wypłatę dodatku węglowego 
  • wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Hasłem tegorocznej kampanii "Białej wstążki" organizowanej na terenie gminy Myszyniec jest NIE KRZYWDŹ! PRZYTUL!

 

Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek,
ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do
5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  Płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS

 

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

W dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W myśl uchwalonych przepisów, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się regulacji, zgodnie z którą „jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres zamieszkania” do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W powołanym przypadku, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt/burmistrz/prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Następnie wójt/burmistrz/prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w tut. Ośrodku w godzinach od 8.00 do 16: 00 w pok. 8 (parter).
UWAGA! W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy/z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.