sdvgxgdfgdfg

Filtr

INFORMACJA

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2015 Polski Czerwony

...

INFORMACJA

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2015 Polski Czerwony

...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne

...

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

...

Termin przyjmowania wniosków dotyczących bezpłatnego dozywiania dzieci w szkole

Informujemy, iż osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą składać

...