Plakat - zaproszenie na warsztaty

OPS MYSZYNIEC informuje że osoby, które otrzymały skierowanie do odbioru żywności mogą wziąć udział w warsztatach kulinarnych gdzie każdy uczestnik:

  • otrzyma pakiet edukacyjny
  • może wziąć udział w loterii z nagrodami.
Warunkiem jest posiadanie dostępu do internetu.
Szczegółowe informacje znajdują się na załączonej ulotce lub kontakt tel.: 29 77 21 398

„nie można skutecznie pomóc dziecku, nie pomagając jego rodzinie”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu poszukuje rodzin ( kandydatów) do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Rodzina wspierająca - pomaga rodzicom biologicznym, którzy mają trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz jego wychowywaniu. Jej podstawowym zadaniem jest nauka rodzicielstwa, czyli kształtowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego, najchętniej posiadającego doświadczenie w tym zawodzie. Forma zatrudnienia -umowa o pracę na zastępstwo.

Osoby zainteresowane, posiadające odpowiednie wykształcenie prosimy o kontakt telefoniczny  pod numer  29/77 22 453 lub osobisty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60  od poniedziałku do piątku  w godz. 8-16.

Ośrodek Pomocy Społecznej  uprzejmie informuje, że od 01 lutego 2021 r., można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: