Stanowisko /Komórka

Pracownik

Nr pokoju/piętro

Główna księgowa

 Sylwia Mróz

18, I piętro

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej

 Kowalczyk Barbara

7, parter

Dodatki Mieszkaniowe

 Zapert Sabina

8, parter

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

 Szok Bogumiła

13, parter

Pracownicy socjalni

 Sieruta Elżbieta
 Szydłowska Hanna
 Zyśk Katarzyna

39, II piętro

 Zielińska Małgorzata
 Załęska Agnieszka

41, II piętro

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

 Dąbrowska Justyna
 Kowalczyk Katarzyna

40, II piętro

Fundusz Alimentacyjny

 Bastek Monika

41, II piętro

Stypendium i zasiłki szkolne
Opieka wytchnieniowa

 Rzepkowska Anna

42, II piętro

Świadczenie 500 +
Świadczenie Dobry Start

 Rzepkowska Anna
 Marcińczyk Magdalena

42, II piętro

Karta Dużej Rodziny  Marcińczyk Magdalena      42, II piętro

Asystent Rodziny

 Marta Żaneta Gwara

35,II piętro

KLUB SENIOR +

Kierownik Klubu Senior+

 Pawłowska Ewelina

Myszyniec Stary 105

Referent

 Krzynówek Natalia

Myszyniec Stary 105