Stanowisko /Komórka

Pracownik

Nr pokoju/piętro

Główna księgowa

 Sylwia Mróz

30, II piętro

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej

 Kowalczyk Barbara

7, parter

Dodatki Mieszkaniowe

 Zapert Sabina

8, parter

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

 Szok Bogumiła

35, II piętro

Pracownicy socjalni

 Sieruta Elżbieta
 Szydłowska Hanna
 Zyśk Katarzyna

39, II piętro

 Zielińska Małgorzata
 Zatryb Małgorzata

41, II piętro

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

 Dąbrowska Justyna
 Kowalczyk Katarzyna

40, II piętro

Fundusz Alimentacyjny

 Bastek Monika

41, II piętro

Stypendium i zasiłki szkolne
Opieka wytchnieniowa
Karta Dużej Rodziny

 Rzepkowska Anna

42, II piętro

Świadczenie 500 +
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 
 Grudziądz Weronika

42, II piętro

Asystent Rodziny

 Głażewska Justyna

35,II piętro

KLUB SENIOR +

Kierownik Klubu Senior+

 Antosiak Magdalena

Myszyniec Stary 105

Administrator

 Załęska Agnieszka

Myszyniec Stary 105