Ośrodek Pomocy Społecznej  uprzejmie informuje, że od 01 lutego 2021 r., można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem:

Przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej rozpocznie się od 1 kwietnia 2021 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia wniosków drogą elektroniczną.

Druki w formie papierowej wydawane będą od 1 kwietnia 2021 r.