Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na 2024 r., informujemy, iż od dnia 19 stycznia 2024 r. jest dostępny nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, pokój 42, II piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.