Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wnioski będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec. pok. nr 42.

Bon energetyczny

 1. Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe:  
  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych, 
  • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.     
 2. Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:  
  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,  
  • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,  
  • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,  
  • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.  
  • Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny będzie wynosił (od 600 zł do 1200 zł).  

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Dostępne materiały do zapoznania się pod  linkiem