Zbiórka dla uchodźców

Informacjeinformacje

Plakat caritas

Drodzy Mieszkańcy,

bardzo nas cieszy Wasza ogromna chęć wsparcia naszych sąsiadów z ogarniętej wojną Ukrainy.

Samorząd Powiatu pomaga organizując zbiórkę najpotrzebniejszych w tej chwili artykułów i rzeczy dla broniących swojej Ojczyzny Ukraińców, a także dla tych, którzy musieli pospiesznie opuścić swoje domy i już są wśród nas.
Powiat  koordynuje także  pomoc mieszkaniową oferowaną uchodźcom przez mieszkańców Powiatu i samorządy gmin.

Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu: 536 768 520
pod którym przyjmujemy zgłoszenia od osób mogących przyjąć pod swój dach rodziny z Ukrainy.

Pomoc dla uchodźców

Urząd Miejski w Myszyńcu wraz z jednostkami podległymi i we  współpracy z parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu są przygotowani do podjęcia działań mających na celu niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu
Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
tel. 29 7721398

ogłasza nabór na stanowisko 
ASYSTENT RODZINY

  1. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj .Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;