flaga i godło Polski

Kwota dofinansowania wynosi 730 819,80 zł

Całkowita wartość wynosi 733 819,80 zł


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a w szczególności:

  1. wykonywaniu codziennych czynności dla uczestnika Programu,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. załatwianiu spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. 

Usługi asystenta w ramach programu zostaną przyznane dla 39 osób z terenu Gminy Myszyniec, w tym dla:

  • 24  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionego;
  • 6 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • 9 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.