PRZECIW PRZEMOCY

  Przemoc - to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę siły narusza prawa i dobra osobiste drugiego człowieka, powodując ból i cierpienie.

     Przemoc może przybierać różne formy. Przemoc fizyczna jest najbardziej wyraźna, ale przemoc może być także: psychiczna, seksualna, czy ekonomiczna. Te formy przemocy są trudniejsze do wychwycenia, ale równie dotkliwe co przemoc fizyczna. Przemocą jest również zaniedbanie.

    Bez względu na formę każda przemoc zaczyna się niepozornie poprzez: wywieranie wpływu, brak kompromisów, naruszanie woli. Z czasem przeradza się w poniżanie, ośmieszanie, upokarzanie, krytykowanie, by w etapie końcowym naruszyć godność psychiczną i cielesną drugiego człowieka poprzez wyzywanie, dręczenie, popychanie, szarpanie, bicie............. Przemoc to także: groźby, zmuszanie do różnych zachowań, ciągłe niepokoje, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów.

PAMIĘTAJ!

      Granica pomiędzy:

  • - opieką, a izolacją
  • - troską, a kontrolą
  • - bliskością, a zniewoleniem
  • - miłością, a zaborczością

                   jest bardzo cienka!

PAMIĘTAJ!

Jeżeli to właśnie Ty doświadczasz przemocy wiedz, że trzeba to jak najszybciej przerwać. Nie jesteś z tym sam! Nie zamykaj się w sobie, nie uciekaj od problemu.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy możesz ją przerwać. Jeżeli osoba doznająca przemocy nie prosi Cię o pomoc, nie oznacza to, że jej nie potrzebuje. Brak Twojej reakcji może doprowadzić do tragedii!

PAMIĘTAJ!

Jeżeli to właśnie Ty wyrządzasz krzywdę drugiej osobie, wiedz, że za takie zachowanie grozi kara. Nikt i nic nie daje Ci prawa do stosowania przemocy.