W Gminie Myszyniec w roku 2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Myszyńcu wchodzi 14 osób. Są to przedstawiciele: jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej i sądu.

     Przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia mają obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty” w każdej sytuacji gdy istnieje nawet podejrzenie stosowania przemocy.

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy, świadkiem przemocy, bądź masz podejrzenie, że osoba z Twojego otoczenia, sąsiedztwa, rodziny, czy znajomych może doznawać przemocy, zgłoś się do:

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu i porozmawiaj z pracownikiem socjalnym, (budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60), bądź zadzwoń: tel. 29 77 21 398, 29 77 22 455, 29 77 22 459, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu i porozmawiaj z Przewodnicząca, ((budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 lub Centrum Usług Społecznych, Plac Wolności 61), bądź zadzwoń - tel. 29 33 33 115, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30.

3. Komisariatu Policji w Myszyńcu i porozmawiaj z dzielnicowym, Komisariat Policji, ul. Pawłowskiego 15, bądź zadzwoń – tel. 477 041 770.

4. Przychodni Lekarskiej i porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym.

5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu i porozmawiaj z pedagogiem szkolnym, ul. Dzieci Polskich 1, bądź zadzwoń – tel. 29 77 21 013.

 

      Niezbędne informacje uzyskasz:  na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu: www.ops.myszyniec.pl w zakładce - Zespół Interdyscyplinarny.

    W Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: www.gov.pl w zakładkach Ministerstwa – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie znajdziesz aktualne aktu prawne, informacje o kampaniach społecznych, informatory, wytyczne, wzory pism i bazę teleadresowa.